Lietošanas noteikumi. Apmaksa, piegāde. Pasūtīt ziedu piegādi.

Pandēmijas izplatības laikā netiek pieņemti pasūtījumi ar piegādi uz slimnīcām!!!

 

Distances līgums

 

1. Šis līgums tiek slēgts starp www.ziedidaugavpils.lv (turpmāk tekstā Pārdevējs) un Pircēju (turpmāk tekstā Pircējs), kurš veic pasūtījumu interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē https://www.ziedidaugavpils.lv/ (turpmāk tekstā – Ziedu veikals).
2. Interneta Ziedu veikala darbību nodrošina un uztur Pārdevējs.
3. Veicot pasūtījumu Ziedu veikalā, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Ziedu veikala Lietošanas noteikumiem un Distances līgumu, kas pieejami interneta adresē https://www.ziedidaugavpils.lv/lv/page/12
4. Pircējam ir tiesības saņemt Pārdevēja veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas cenas interneta Ziedu veikalā ir galīgas (pilnīgas) pasūtīšanas. Visas cenas ir norādītas eiro (EUR).
5. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no Ziedu veikalā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.
6. Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
7. Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar Pārdevēju, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.
8. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Pārdevēja veikalam. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

  • Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
  • Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

9. Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.).
10. Pārdevējām ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama. (Piemēram, pasūtītā prece nav pieejama ilgāk par 30 dienām, vai tai beigusies ražošanas sezona). Pārdēvejs patur tiesības atteikt pasūtījuma izpildi un atgriezt maksājumu atpakaļ bez iemesla paskaidrošanas

 

Pasūtījuma apmaksa

Ziedu veikalā ir iespējams apmasksāt pasūtījumu dažādos veidos:

  • Ar bankas karti
  • Ar bankas pārskaitījumu. Pēc pasūtījuma veikšanas, uz Pircēja e-pasta adresi automātiski tiks nosūtīts priekšapmaksas rēķins, ko var apmaksāt internetbankā vai skaidrā naudā jebkurā bankas filiālē.

Svarīgi! Pasūtījums tiek nodots izpildei tikai pēc 100% apmaksas saņemšanas. Pēc kā (darba laikā) Pārdevējs rakstiski informē Pircēju par pasūtījuma statusu.

Ziedu piegāde

1. Ziedu veikala kurjeri veic ziedu piegādi uz adresi darba dienās un brīvdienās. (Pandēmijas laikā nepiegādājam uz slimnīcām).
2. Pasūtījuma piegādei tajā pašā dienā, Daugavpilī, darba dienā – ir jāapstiprina maksājums līdz plkst 12:00
Pasūtījuma piegādei tajā pašā dienā, ārpus Daugavpils, darba dienā – ir jāapstiprina maksājums līdz plkst 09:00
Pasūtījuma piegādei brīvdienā – ir jāapstiprina maksājums līdz piektdienai, plkst 16:00
3. Ziedu piegāde Daugavpilī tiek veikta bez maksas! Ziedu piegādes izmaksas uz citām vietām var apskatīt sadaļā „Piegādes tarifi”.
4. Ziedu piegāde tiek veikta no plkst 9:00 līdz plkst 19:00 Piegādes laiks atkarīgs no darbinieku noslogotības kā arī no sastrēgumiem, laikapstākļiem u.t.t. 14. februārī un 8. martā piegāde tiek veikta no plkst 15:00 līdz plkst 20:00
5. Svarīgi! Pasūtīšanas brīdī, visu prasīto informāciju nepieciešams ievadīt korekti un precīzi!
6. Pārdevējs neatmaksā Pircējam apmaksu par pasūtījumu un ietur to pilnā apmērā, ja:

  • saņēmējs atsakās pieņemt sūtījumu
  • pēc norādītās adreses saņēmējs nav atrodams un sazvanāms, vai ir ārpus pilsētas, valsts;

7. Ja ziedu saņēmējs nav sastopams piegādes adresē, ziedi var tikt nodoti radiniekiem, kaimiņiem vai kolēģiem. Gadījumā, ja nav izvēlēta opcija "anonīma piegāde", persona kas saņem sūtījumu drīkst saņemt informāciju par pasūtītāja vārdu, uzvārdu
8. Pasūtījuma summā ir iekļauta viena piegāde uz vienu Pircēja norādīto adresi.
9. Ja pasūtījums nesatur ziedus vai augļu grozu - tiek piemērota apkalpošanas maksa 10 EUR apmērā
10. Sakarā ar preces sezonalitāti daža prece var atšķirties no attēlā uzrādītajiem. Ziedu pušķi tiek gatavoti cenšoties maksimāli saglabāt stilu un krāsu gammu, bet nepieciešamības gadījumā, ziedi tiek aizvietoti. Ziedu, pušķu u.t.t iesaiņošanas materiāli var atšķirties.
11. Redzamie trauki attēlos nav iekļauti ziedu cenā!
12. Prece no sadaļām "Saldumi klāt ziediem", "Apsveikuma kartiņas" var tikt pievienota līdzvērtīga prece.
13. Ne visi produkti vienmēr ir pieejami piegādei, var tikt pievienota līdzvērtīga prece.
14. Lielajos svētkos - 14. februārī, 8. martā un Māmiņu dienā, pasūtījums jāveic un jāapstiprina maksājums vismaz 3 dienas iepriekš. Šajos datumos piegāde tiek veikta no plkst 15:00 līdz plkst 20:00
15. Ja pasūtījums vēl nav apmaksāts un ir nepieciešams mainīt pasūtījuma informāciju, saturu, ir jāveic jauns pasūtījums, vecais automātiski tiks anulēts.
16. Ja pasūtījums jau ir apmaksāts un ir jāveic kādas izmaiņas, ir jāraksta vēstule uz Ziedu veikala e-pastu.
17. Jebkuras izmaiņas ir iespējamas ne vēlāk, ka 48 stundas pirms piegādes.

 

Konfidencialitātes politika. Privātums.

 

1. Pārdevējs nevienam nepārdod, neiegādājas, nesniedz, nepārvieto vai kādā citā veidā neizpauž Konta vai Darījuma datus vai personisko informāciju par Kartes lietotāju, izņemot pieņēmējbanku, Visa/Mastercard Corporations vai pēc attiecīgo valsts institūciju prasījuma. Sensitīvi karšu un to turētāju dati tiek pārraidīti izmantojot drošu TLS savienojumu.
2. Pārdevējs neuzkrāj savienojuma datus ar maksājumu sistēmām.  Pārdēvējs neglabā karšu datus.
Ziedu veikala Pircējs pieslēdzoties elektroniskajām apmaksas sistēmām, datus ievada apmaksas sistēmas mājas lapā, tapēc šī informācija nav pieejama Pārdevējām.
3. Visu informāciju un personas datus (pasūtītāja un saņēmēja vārds, uzvārds, tel.nr, piegādes adrese, pasūtītāja e-pasts un IP adrese), ko Pircējs ir iesniedzis saistībā ar Ziedu veikala mājas lapas apmeklēšanu un pakalpojumu izmantošanu, apstrāda un glabā saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
4. Nolūki, kādiem var tikt izmantoti jūsu personas dati ietver: pakalpojuma sniegšana un grāmatvedība, identifikācija, pakalpojumu uzlabošana, saziņa, reklāmas pielāgošana un pētniecība. Pasūtījuma informācija var tikt nodota trešajām personām preču piegādes nolūkos.
5. Iesniedzot savus datus, Pircējs piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem nepieciešamo laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.
6. Savāktie dati tiks izmantoti tikai šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem un netiks labprātīgi nodoti trešajām personām, izņemot: ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti; lai izmeklētu un novērstu iespējamus likuma pārkāpumus; lai aizsargātu Pārdevēja tiesības un īpašumu. Pārdevējs nepārdos, nepirks, nesniegs, nemainīs vai nekādā citā veidā neizpaudīs Konta vai Darījuma datus vai personisko informāciju par Kartes lietotāju, izņemot Akvaieri, Visa / Mastercard korporācijas vai pēc valsts iestāžu pieprasījuma.
7. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā prasīt informāciju par viņa personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Atgriešanas noteikumi

 

1. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Pārdevējām. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

  • Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
  • Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

2. Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.).


Strīdi un pretenzijas.

 

1. Visi strīdi un pretenzijas tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā, iesniedzot rakstisku sūdzību/pretenziju 24/h laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, kas tiks risināta 10 (desmit) darbadienu laikā no sūdzības/pretenzijas saņemšanas dienas. Sūdzība/pretenzija ir jāiesniedz rakstveidā.
2. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikas tiesā likumos un tiesiskajos aktos noteiktajā kārtībā.


Intelektuālais īpašums

 

Vietnes saturs ir Pārdevēja intelektuālais īpašums; tā kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana bez Pārdevēja rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

 

Pārdēvejs patur tiesības laiku pa laikam bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas šajos lietošanas noteikumos, publicējot izmaiņas šajā vietnē

UZ PREČU KATALOGU.   Ziedu piegādes tarifi.    Atsauksmes.    Kontakti.

© www.ZiediDaugavpils.lv satura kopēšana un pārpublicēšana ir stingri aizliegta!

Ir ielikts grozā!
Noformēt pasūtījumu
Uzgaidiet... loading